Advert
   ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN ÇALIŞANLARA PARA YARDIMI VAR
Arif TEMİR (İş ve Sosyal güvenlik uzmanı)

ÜCRETSİZ İZİNDE OLAN ÇALIŞANLARA PARA YARDIMI VAR

"Coronavirus/Koronavirüs" salgınından dolayı çalışma hayatı başta olmak üzere toplumun bütün kesimleri etkilendi. Koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak için Dünya da bütün ülkeler çeşitli tedbir alıyorlar. Ülkemizde de koronovirüsün etkilerini en aza indirmek için bir çok tedbir alındı ve alınmaya devam ediyor. Bu bağlamda Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı kanun çıkarıldı. Bu Kanun ile ücretsiz izin uygulanan çalışanlara nakdi ücret desteği geldi. Konuyu ayrıntıları ile inceleyelim. Nakdi Ücret Ödemesinden Yararlanacak Olanlar 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun geçici 24.maddesine göre kanunun yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinde iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca; • İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler, • 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında/işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi feshedilen ve 4447 sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan 17.04.2020 tarihinden itibaren fesih yapılamayacak süreyi(3 ayı) geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecek. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacak. Nakdi Ücret Desteği Alanlar Genel Sağlık Sigortalısı Sayılacak Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklardır. Bunların genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ücretsiz İzin Uygulaması 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Buna göre ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecek. Yukarıda belirtilen üç aylık süreyi Cumhurbaşkanı altı aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Ücretsiz İzinde İşçiyi Çalıştırana Para Cezası Var 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunun geçici 24.maddesine kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39. maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret (2.943 lira) tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanacak. Ayrıca ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
YSK: Siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimleri yapılabilecek
YSK: Siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimleri yapılabilecek
Karaismailoğlu: Birçok ülkeyle uçuşları yeniden başlatmak için görüşmeler devam ediyor
Karaismailoğlu: Birçok ülkeyle uçuşları yeniden başlatmak için görüşmeler devam ediyor
File not found.