https://doega.com/ porn 2021 porno 2021 new porn 2021 2021 porn porno porn free porn free porno
Advert
   İŞYERİNE AİT SERVİSTE KAVGA EDEN İKİ İŞÇİNİN İKİSİDE İŞTEN ATILIRMI?
Arif TEMİR (İş ve Sosyal güvenlik uzmanı)

İŞYERİNE AİT SERVİSTE KAVGA EDEN İKİ İŞÇİNİN İKİSİDE İŞTEN ATILIRMI?

İŞYERİNE AİT SERVİSTE KAVGA EDEN İKİ İŞÇİNİN İKİSİDE İŞTEN ATILIR MI? Kavga, genellikle anlaşmazlığa düşen tarafların birbirlerine fiziksel güç kullanmalarıdır. Kavga yanlış anlaşılma, husumet, tarafların uzlaşamadığı konular gibi bir çok nedene dayanabiliyor. Çalışma hayatında da kavga çeşitli nedenlere dayalı olarak çalışanlar arasında olabiliyor. Kavgalar sonucunda; uyarı, ücret kesme cezası hatta sözleşmenin feshine kadar varan çeşitli cezalar işverence uygulanabilmektedir. Bu cezalar bazen kavga eden işçilerin hepsine birden uygulanırken, bazende kavgadaki kusur/suç durumuna göre kavga eden işçilerin bazılarına uygulanıp bazılarına uygulanmamaktadır. Bu yazımızda işyerine ait servis aracında kavga eden iki işçi ile ilgili Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 08.10.2019 tarihli ve E. 2016/20870, K. 2019/18435 sayılı Kararı. üzerinde durulacaktır. Yargıtay’ın anılan kararına göre; “somut olayda, davacı iş akdinin haksız olarak fesh edildiğini ileri sürmüş, davalı ise davacının işyerine ait servis aracı hareket halindeyken ve içerisinde personellerin de bulunduğu bir sırada tartışma başlattığı, daha sonra da araç şoförüne yumrukla vurarak fiziksel saldırıda bulunduğu için sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece yapılan değerlendirmede, meydana gelen olayda servis soförü kadar dava dışı diğer çalışanın da kusurlu olduğu, hakaret ve tehditlerin karşılıklı olduğu, buna rağmen diğer çalışanın işten çıkartılmadığı gerekçesiyle, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiştir. Ne var ki Mahkemece yapılan değerlendirme ve varılan sonuç, dosya kapsamı ve tarafların iddia ve savunmaları ile örtüşmemektedir. Zira kavga olayının gerçekleştiği tarihte araçta bulunan personellerin dosya içerisinde yer alan yazılı anlatımlarında, tartışmanın davacı tarafından başlatıldığı, dava dışı diğer işçi-araç şoforünün davacıya işyeri yetkilileri ile görüşmesi gerektiği, kendisine verilen talimatın bu yönde olduğu konusunda açıklamalar yaptığı, ancak davacının tartışmayı devam ettirerek şoföre seyir halindeyken yumrukla vurduğu, aracın bu nedenle kaza tehlikesi altında durdurulduğu, diğer personelin de bu sırada araç içerisinde olduğu belirtilmiştir. İşyeri kayıtlarına ve tanıkların işverene verdiği yazılı beyanlara itibar edilirse davalı işverenin işçi ...’i işten çıkarmayıp sadece davacıyı işten çıkarmasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği söylenemeyecektir. Ancak yargılama sırasında dinlenilen tanıklar, olay esnasında araçta bulunmalarına ve yazılı beyanlarında davacının dava dışı çalışana vurduğunu belirtmiş olmalarına rağmen, aşamalardaki beyanlarında fiziksel şiddete ilişkin bilgi ve görgülerini aktarmamışlardır. Bu nedenle, tanıkların tekrar dinlenilerek davaya konu kavga sırasında davacının dava dışı çalışana fiziksel saldırıda bulunup bulunmadığı, saldırıda bulunuldu ise olayın ne şekilde gerçekleştiği konusunda beyanlarının alınması, davacı tarafından fiziksel saldırıda bulunulduğunun tanık beyanlarıyla doğrulanması halinde işverence yapılan feshin haklı olduğu sonucuna ulaşılacağından, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı teleplerinin reddine karar verilmesi gerekmektedir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. “ Çalışma hayatında işyerinde, işyeri eklentilerinde ve servis araçlarında çalışanların değişik nedenlerle kavga ettiklerine rastlanılmaktadır. Anılan Yargıtay kararında da belirtildiği üzere işveren kavga edenlerden suçlu/kusurlu bulunan işçiyi işten çıkarabilecektir. İşveren kavgada kusuru olmayan işçiyi işten çıkarmadığı, kusurlu olanı işten çıkardığı takdirde eşit davranma yükümlülüğünü ihlal etmiş sayılmayacaktır. Buna göre işverenlerin kavga eden işçilerle ilgili öncelikle kusur durumunu araştırıp ona göre karar vermeleri daha hakkaniyetli olacaktır. Yargıtay kararına konu olan örnek olayda da işveren kusurlu olan işçinin iş sözleşmesini fesh etmiş, kusuru olmayan diğer işçinin iş sözleşmesini fesh etmemiştir.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Memur Sen'den emekli generaller hakkında suç duyurusu
Memur Sen'den emekli generaller hakkında suç duyurusu
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Bu Apaçık Zevzeklik'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Bu Apaçık Zevzeklik'