fethiye bayan escort yozgat escort yozgat escort bayan bolu escort bolu escort bayan balıkesir escort balıkesir escort bayan aydın escort aydın escort bayan kütahya escort kütahya escort bayan zonguldak escort zonguldak escort bayan tokat escort tokat escort bayan sivas escort sivas escort bayan rize escort rize escort bayan muğla escort muğla escort bayan karaman escort karaman escort bayan osmaniye escort osmaniye escort bayan kayseri escort kayseri escort bayan eskişehir escort eskişehir escort bayan giresun escort giresun escort bayan elazığ escort elazığ escort bayan konya escort konya escort bayan malatya escort malatya escort bayan manisa escort manisa escort bayan www.escortperl.com
Dr Kartal'dan ,Tarihte Adıyaman: Devlet, Toplum ve Kültür Adlı eseri okuyucusuyla buluştu https://doega.com/ porn 2021 porno 2021 new porn 2021 2021 porn porno porn free porn free porno
escort Bursa escort İnegöl escort Nilüfer escort Görükle escort Osmangazi escort Yıldırım escort Mudanya escort Gemlik escort Gürsu escort İznik escort Karacabey escort Kestel escort Orhangazi escort tekirdağ mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son sakarya mutlu son samsun mutlu son şanlıurfa mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son www.elmasajeinfantil.com Side escort İncekum escort Batıköy escort Kızılağaç escort Çikcilli escort

Dr Kartal'dan ,Tarihte Adıyaman: Devlet, Toplum ve Kültür Adlı eseri okuyucusuyla buluştu

Adıyaman Üniversitesi eğitim fakültesi öğretim üyesi Dr. Kazım Kartal Adıyaman'ın geçmişten günümüze uzanan tarihsel sürecini anlatan kitap'ı Adyaman'ı tanımak isteyenler için güzel bir kaynak oluşturuyor.

Dr Kartal'dan ,Tarihte Adıyaman: Devlet, Toplum ve Kültür Adlı eseri okuyucusuyla buluştu
Dr Kartal'dan ,Tarihte Adıyaman: Devlet, Toplum ve Kültür Adlı eseri okuyucusuyla buluştu Admin
Adıyaman tarihine katkı sunan birçok akademisyen kentin geçmişini ayrı ayrı ele aldı.kente dar yazı yazan akademisyenler şunlar: "Erciyes Üniversitesi Prof. Dr. Gülbadi ALAN, Fırat Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. Faruk SÖYLEMEZ, Erciyes Üniversitesi Prof.Dr. Hava SELÇUK, Adıyaman Üniv. Doçent Dr. Metin KOPAR, Doç. Dr Ünal TAŞKIN, Doç.Dr. Yahya BAŞKAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi, Fehminaz ÇABUK, Adıyaman Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi Kazım KARTAL & İnönü Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi Osman KARACAN, Muş Alparslan Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi Şeyhmus BİNGÜL, Adıyaman Üniv. Dr. Öğretim Üyesi, Kevser TAŞDÖNER, Iğdır Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi, Suna ALTAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi, Ülkü YANCI, Batman Üniversitesi, Dr. Ercan GÖRDEGİR, Dr. Yılmaz ARI, Burdur Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi, Nurullah NEHİR, Doktora Öğrencisi, Ali ÖZKAN, Doktora Öğrencisi, Cemile YAĞMUR, Gültekin ÇALĞAN, M.Hanifi ARSLAN, Zarife ALBAYRAK" Kartal kalem aldığı kitapta: "Tarih boyunca kentler birçok medeniyetin harmanlandığı ana üslerden birini teşkil etmiştir. İnsanların ortak bir mutabakat ve amaç çerçevesinde tesis ettikleri kentler aynı zamanda aidiyetin de birer sembolüdürler. Söz konusu coğrafya, Anadolu olunca sayısız medeniyetin kültürel izleriyle karşılaşmak kaçınılmazdır. Hitit, Hurri, Pers ve Komagene krallıklarından Roma ve Bizans hakimiyetine kadar zengin bir mirasa sahip olan Anadolu, tanıştığı İslam uygarlığını Emevi, Abbasi ve özellikle de Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde tahkim ettirerek günümüze ulaştırmıştır. Söz konusu miras ve uyarlığın mikro yansımalarından biri ismini Emevi ya da Abbasi yönetimi vesilesiyle aldığına dair malumat sahibi olduğumuz Hısnımansur’dur. Her ne kadar tarihi metinler Adıyaman isminin 19. yüzyılda halk arasında kullanıldığını bize ulaştırsa da bunun resmileşmesi Cumhuriyet devrine denk gelmiştir. Dolayısıyla Hısnımansur özelinde kavramsallaşan kent kimliği, yüzyılların birikiminin bir uzantısıdır. Bugüne kadar Adıyaman, birçok kitap, makale, tez çalışması ve bilimsel toplantılara konu edilmiştir. Geçmişte ve özellikle de İslam sonrası dönemde Diyarbekir, Urfa, Harput, Maraş ve Malatya’nın parçası olması hasebiyle Adıyaman’ın tarihi izlerine aynı zamanda bu kentlere dair çalışmalarda da rastlamak mümkündür. Adıyaman ile ilgili çalışmaların ismini burada anmak bu kitabın sınırlarını aşacak derecededir. Bu yüzden bu kitabın bugüne kadar yapılmış çalışmalar için tahkim edici, kendinden sonraki çalışmalara da ilham niteliği taşıyan bir eserdir." dedi. "Adıyaman’ın kent kimliğine dair öğeleri daha çok Osmanlı Devleti ile bütünleşmiştir" Kartal "Dolayısıyla elinizdeki bu kitap hem Adıyaman’a dair bugüne kadar söylenmiş birtakım şeyleri yeniden ama daha detaylı bir şekilde ele almış hem de kent tarihine yepyeni bakış açıları kazandırmayı amaç edinmiştir. Adıyaman’a dair kaynakların büyük oranda Osmanlı döneminde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada yazarlar uzmanlık alanları dahilinde Adıyaman’a dair çalışmalarla katkı yapmaya davet edilmiştir. Böylece Adıyaman’ın kent kimliğine dair öğeleri daha çok Osmanlı Devleti ile bütünleşmiştir. Kent kimliği ise zamanın ruhuna ve şartlarına göre yeniliklere açık olan ve sürekli dönüşen bir olgudur. Osmanlı Devleti özelinde şehir tarihi araştırmalarına bakıldığında kentin çeşitli dönemler itibariyle kategorize edildiği görülmektedir. Başka bir deyişle Osmanlı kenti tıpkı devletin geçirdiği birtakım süreçlerde olduğu gibi kuruluş/erken, klasik ve modern/batılılaşma gibi yapılar barındırmıştır. ifadelerini kullandı. Kartal daha sonra "Her dönemin kentlere farklı şekillerde ve kendine has tesirleri olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Osmanlı’dan devralınan miras dönemin ideolojisi itibariyle kökten dönüştürücü bir misyonca devralınmıştır. Osmanlı Devleti döneminde Adıyaman’ın gelişim özelliklerine bakıldığında ibadethane ve çarşı etrafında konumlanan klasik bir Osmanlı kenti göze çarpmaktadır. 18. yüzyıla kadar birçok hususta benzer özellikler taşıyan kentlilik kavramı ancak 19. yüzyıla girildiğinde dönüşmeye başlamıştır. Bu süreçte vakıflar tüm Osmanlı kentlerinde olduğu gibi Adıyaman’da da sosyal ve ekonomik hayatın başlıca belirleyici unsurlarını oluşturmuştur. Vakıflar cami, mescit, medrese gibi dini yapıların yanı sıra çeşme, okul, değirmen, hamam ve bedesten gibi sosyal ve kültürel mekanların tesisini arttırmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde her ne kadar vakıf kurumun önemi azalsa da bu döneme kadar tesis edilen yapılar uzun bir müddet toplumun ihtiyacını karşılamaya devam etmiştir. Islahat Asrı olarak da nitelendirilen 19. yüzyılın başlıca özelliği siyasal, askeri, mali, hukuki, beledi, eğitim ve daha birçok alanda kalkınmanın sağlanmaya çalışıldığı Tanzimat Devri’ne denk gelmesi itibariyle Osmanlı merkez ve taşra teşkilatı için yeni bir dönemin kapısını aralamasıdır. Bu döneme kadar çeşitli aralıklarla idari statüsü ve taksimatı değişen Adıyaman, Tanzimat’ın Harput Eyaletinde uygulanmasından sonra da benzer bir süreçten geçmiştir." şeklinde konuştu. "Adıyaman, bu dönemde sancak ve kaza gibi statülerle idare edilmiştir. Fakat Tanzimat’ın genel ruhunu yansıtan “plansızlık” ve “kalifiye memur yetersizliği” ile devletin içinde bulunduğu mali ve siyasal buhranlar taşrada sistematik bir usulün geliştirilmesine müsaade etmemiştir." diyen "Kartal Bu yüzden ihtiyaçlar ve zorunluluklar dolayısıyla idari statü ve taksimatta kısa aralıklarla büyük değişimler yaşanabilmiştir. Adıyaman’ın idari taksimatının bu çerçevede dönüşmesi buradaki kurumsallaşmanın oldukça yavaş ilerlemesine sebep olmuştur. Zira idari statüsü ve taksimatı statik olmayan birimlerde istikrar sağlanması oldukça zordu. Böylece Tanzimat’ın kent kalkınmasının sembollerinden biri olan belediyeciliğin Adıyaman’da son derece yetersiz kalması da kaçınılmaz olmuştur. Bu ise yol ve genel imar çalışmaları ile sağlık işlerinde geri kalınmakla sonuçlanmıştır. Tanzimat’ın ya da 19. yüzyılın genel bir özelliği de Osmanlı’nın hızla kapitalizme açıldığı bir dönem olmasıdır. Bu ise ekonomik yaptırımların yanı sıra Avrupalıların misyoner ya da konsoloslar vasıtasıyla Osmanlı siyaseti ve toplum yapısı üzerinde etkin olmaya çalışmasına kadar varmıştır. Her ne kadar Adıyaman’da Müslüman nüfus baskın olsa da Gayrimüslimlerle birlikte kent heterojen bir demografik yapıya sahip olmuştur. Dolayısıyla Adıyaman’ın kozmopolit yapısı misyonerlik faaliyetlerinin yürütülmesi için müsaitti. Üstelik Adıyaman’ın yanı başında yani Harput’ta misyonerler son derece muntazam bir şekilde örgütlenmişlerdi. Adıyaman’ın demografisinde ve kent kimliğinde belirleyici olan ana unsurlardan biri de aşiret yapısıdır. Aşiretler Tanzimat idaresinin de birincil muhataplarındandı. Can, mal ve ırz güvenliği teminatıyla uygulanmaya konan Tanzimat’ın vergi ve askerlik alanında düzen sağlamasının yollarından biri de aşiretlerin kontrolünden geçmekteydi. Adıyaman’da aşiretlerin kontrol ve iskanları ise neredeyse Osmanlı’nın dağılmasına kadar sürmüştür. Aşiretlerin asayişsizliği yerleşik hayatı, ekonomik araçları ve güvenliği tehdit etmenin yanı sıra kentin üretim biçimi ve kurumsallaşmasında da belirleyici olmuştur." ifadelerini kullandı. "Aşiret yapısı kentin ekonomisinin uzun yıllar hayvancılıkla sınırlı kalmasının da sebeplerinden biridir" "Aşiretlerin Adıyaman üzerindeki en somut etkilerinden biriyse yerleşim birimlerinin isimlendirilmesine dairdir. Kentin hem mezhepsel farklılıklara dayanan özellikleri hem de aşiret yapısının belirlediği kozmopolit atmosfer buradaki idarecilerin yönetim performansını da belirleyici etkiye sahip olmuştur." şeklinde konuşan Kartal şöyle devam etti: "19. yüzyılda kenti kalkındırma araçlarından biri olan eğitim faaliyetleri hem Adıyaman’ın yerel amilleri hem de devletin içinde bulunduğu genel atmosfer dahilinde yürütülebilmiştir. Bir yandan mali yetersizliğin memur atamalarında yarattığı engeller bir yandan ise ahalinin eğitime karşı ilgisizliği Adıyaman’ın Osmanlı dönemi eğitim hayatının niteliğinde belirleyici olmuştur. Modern eğitim kurumlarının arzu edilen ölçüde yer edinememesi medreselerin burada uzun müddet toplum ve eğitim yapısı üzerinde etkili kalmasıyla sonuçlanmıştır. Eğitim, belediye, haberleşme ve ulaştırma gibi müesseselerin yavaş bir seyir izlemesinden ayrıca doğal afetler ve salgın hastalıklar da Adıyaman’da toplumsal ve ekonomik düzeni etkilemiştir." Kartal daha sonra arışmaları hakkında "Bu hususta depremler ve kolera başlıca olaylardır. Çekirge istilası, seller ve yangınlar ise kentin fiziki yapısını dönüştüren diğer unsurlardır. Adıyaman’ın Cumhuriyet dönemi kentsel kalkınma sürecine gelindiğinde ise çevresine göre küçük bir yerleşim birimi olmanın etkisinde kaldığı görülmektedir. Kapalı ekonomi ve coğrafi özellikleri her ne kadar Adıyaman’ın gelişimini olumsuz etkilese de son yıllarda Adıyaman’ın turizmin gözde mekanları arasında olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla geçmişten günümüze kent kimliği, dönemin ve şartların dinamizmiyle oluşum sürecini devam ettirmektedir. Şüphesiz buradaki kent kimliğini değiştiren, dönüştüren ve ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan bir unsur da Adıyaman’da üniversitenin kurulmasıdır. Üniversitenin kuruluş süreci ise adeta Adıyaman’ın tarihsel kodlarını taşımaktadır." dedi. Son olarak "Yüzyıllarca Urfa, Diyarbekir, Maraş ve Harput gibi daha gelişmiş kentlere bağlı bir birim olan Adıyaman kazası gibi Adıyaman Üniversitesi de Harran, Gaziantep ve İnönü Üniversitelerine bağlı yüksekokulların 2006’da tek çatı altında birleştirilmesi ve birçok yeni birimin buraya eklenmesiyle kurulmuştur. Hazırlamış olduğumuz bu eser, yukarıda izahı çalışılan hususlar itibariyle Adıyaman’ın tanınırlığına katkı sağlama maksadı taşıyan bir emeğin ürünüdür. Bu kitaba dair fikirlerin ortaya atıldığı ilk günden basımına kadar hem yazarların hem de editörlerin motivasyonları Adıyaman tarihine yapacakları bu katkı olmuştur. Ayrıca bu zorlu süreçte gösterdikleri katkı ve kolaylıklar, eserin ortaya çıkmasında emeği olan Adıyaman Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet TURGUT hocamıza ve Üniversite yönetimimize teşekkür etmek istiyorum." İfadelerini kullandı. Diğer yazılar için Tarihte Adıyaman: Devlet, Toplum ve Kültür kitabına bakabilirsiniz.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Aşılamada günlük rekor kırıldı
Aşılamada günlük rekor kırıldı
Bakan Gül: Avukata saldırıyı yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz
Bakan Gül: Avukata saldırıyı yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz