Advert

SEYFETTİN BİLEN'DEN GELECEK TASAVVURU

Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nin kurucuları arasından yer alan ve merkez disiplin kurulu üyesi olan Seyfettin Bilen Adıyaman siyasetinde liyakat, adalet ve eşitlik kavramlarının gerçek manada ön plana çıkarak siyaset yapılması gerektiği hususunu belirtti.

SEYFETTİN BİLEN'DEN GELECEK TASAVVURU
SEYFETTİN BİLEN'DEN GELECEK TASAVVURU Admin
Adıyaman'ın sahip olduğu kültürel ve yer altı zenginliklerinin iyi irdelenmesi ve gün yüzüne çıkarılması için gayret sarf edilmesi gerektiğini dil getiren Bilen "Evvela Adıyaman'ın ekonomik faktörlerinin iyi belirlenmesi, Adıyamanlı gençlerimizi istihdam edebilecek faktörlerinin belirlenmesi lazım. Adıyaman'ın ciddi bir tarım havzası üretime endekslenebilecek arka plan söz konusu ve bu üretim istihdam edilebilecek çok ciddi ve nitelikli bir insan potansiyeli söz konusudur." dedi. "30 yaş altı nüfus oranı yüzde 60 ile 65 arasındadır" Adıyaman'ın çok ciddi oranda bir genç nüfusa sahip olmasının avantajlarından faydalanılması gerektiğini belirten Bilen, "Bunları tespit etmek şehrin yöneticilerinin marifetiyle söz konusu olabilir. Bunlar tespit edildikten sonra hakkaniyetli bir şekilde şehrin ihtiyaçları nelerdir, icapları nelerdir, kalkınmışlık, gelişmişlik seviyesi nedir? Türkiye'nin diğer illeri ile kıyaslandığında ne durumdayız? Bu fizibilite ve etüt çalışmalar yapıldıktan sonra elini taşın altına koyabilecek, kendilerini öncelemeden Adıyaman insanlarının tamamını istifade edebileceği makro projelerin ortaya konması lazım. O projeler ortaya konduktan sonra Adıyaman insanı çalışkandır, Adıyaman insanı kanaatkâr ve Adıyaman insanı tevazu sahibidir. Kendine fırsatlar doğduğunda fırsatları da hakkını teslim ederek, kıymetini bilerek istifade etmesini yararlanmasına ve sahip çıkmasını da bilir. Burada sorunumuz bu üretim faktörleri tespit edilmemiş olması, insanların ihtiyaçlarını tespit edilmemiş olması ve bu noktada öncülük edebilecek kamu ve siyasi iradenin etkin olmaması." şeklinde konuştu. Bilen daha sonra "Cari mevzularla ilgilenilip geleceğe dönük uzun vadeli asli konuların planlaması ve geleceğin inşa edilmesi noktasına çok kafa yorulmamış. Böyle olunca da zaten Adıyaman'da çok ciddi bir genç nüfus var. 30 yaş altı nüfus oranı yüzde 60 ile 65 arasındadır. İşsizlik noktasında çok ciddi yukarı doğru bir yükselen işsizlik söz konusu ne yazık ki Her üç gençten biri işsiz ama değerlendirildiğinde ortamlar, imkânlar alanlar oluşturulduğunda bu Adıyaman için çok ciddi bir zenginlik olabilir. Onun içinde merkezi yönetimin yerel yönetimle müşterek bir şekilde şehrin sorunlarının tespit ederek, kısa orta ve uzun vadeli planlamalar yapıp hem işsizliği hem hayat standardını hem gelir seviyesini, hem sosyal yapıyı, hem kültürel yapıyı içerecek şekilde bir yol haritası ve strateji belirlemek gerekiyor. Bunun öncülüğünü siyaset yapacak. Siyasi iktidar diğer tüm yerel siyasi tarafları dahil ederek Adıyaman üzerinde ve özelinde kollektif bir ruh oluşturmak gerekiyor. Ne yazık ki Adıyaman siyaseti geçmişten bu günü hep politik, güncel siyaset üzerine ve ben merkezi bir irade yürüyor." ifadelerini kullandı. "İkili ilişkiler siyasete kendi içinde bir devinim oluşturur" İkili ilişkilerin siyasete bir fayda getirmeyeceğini belirten Bilen "Bu kendi içinde bir devinim oluşturur. Sadece karşılıklı kollama getirir, toplumun tamamına dönük bir siyaset vizyonu ortaya koymaz. Bu toplumun tamamına dönük bir siyaset yüzünü orta koymadığı müddetçe de insanların umutları, beklentileri, hevesleri, hayalleri ve hayatları gerçekleşmeyecektir Türkiye demokrasisinin o kendi içerisindeki denetim mekanizması işlemiyor, hal böyle olunca kişilerin iradesi ve insiyatifi ile şekillenmiş olan bir siyaset yapısı söz konusu. Bunu aşmanın yolu sistemi revize etmek, denetimi, şeffaflığı ortaya koyabilmekle olur. Biri çıkıp, kendini öncelemeden milleti ve memleketi önceleyecek şekilde, insanların ehliyet ve liyakatını esas alan, tecrübe ve potansiyelini, gayretini çabasını, iyi niyetini harmanlayan bir insan unsuru ortaya çıkarır, bu insan unsuru beldeyi, mekânı geliştirir insanlarıyla birlikte." şeklinde konuştu. Kütüphanenin alanı şehre nefes aldıracak bir yer olarak bırakılmalıydı Günü kurtarmak adına atılmış "mış" gibi icraatlar yapınca işte böylesi sonuçlar çıkıyor. Evvela bir kent kimliği varetmek, bir kent kimliği var olması için neler gerekiyor, sosyal donatı alanları, kültür alanları, eğitim-öğretim alanları, kamu alanları, yollar, alt yapılar üstyapılar, mimarının görseli, mimari yapısı, kat sayısı, ondan sonra bütün unsurlarıyla bir şehir inşa etmek lazım. Bu, sadece yapmış olmakla olmuyor. Düşünün 260 bin nüfusa sahip olan bir ilde şehir merkezinde insanların istifade edebileceği bir buçuk park var. O da bize göre, bizim başka büyüklükte bir parkımız olmadığı için biz ona park diyoruz. Aslında ikisini toplasan bir park etmiyor. Onun dışında kenar mahallelerde park diye tasnifi yapılan fakat insanların kullanımına açılmayan 300-500 metrekarelik ya da 1000 metre karelik yerler var. Bunlar park mıdır? Bunlar imar düzenlemesidir. Şehrin insanının istifadesine sunulacak mekânlar var etmek lazım. Bir şehir sadece marketlerinin, zanaatkârların, esnafının var olmasıyla bir şehir olmaz, büyük bir köy olur. Alışverişin yapıldığı, yoğunluğunun olduğu, ulaşım araçlarının olduğu, trafiğin keşmekeş olduğu bir köy olur." ifadelerini kullandı. "Bir şehir, halkın taleplerine rağmen, halkın isteklerinin haricinde yönetilemez" Bilen halkın yok sayıldığı kentlerde yönetimin ilerleyemeyeceğini vurgulayarak "Kent kültürü, kent yapısı mekânlarla, alanlarla, binalarla, kültürle, sosyal dokuyla, bilinçle olur. Bu da planlamakla olur. 260 bin nüfuslu şehir düşünün kütüphane yok. Var olan kütüphane 50 yıllıktı, yıkıldı iyi de oldu. Hiç değilse şehrin ciğeri olabilecek parkın 300- 500 metre arttırılması arzu edinirken daha da daraltılmaya gidiliyor. Yeni Valilik binası orası aslında bir kamu kurumuydu, yeşil bir alandı, soluk kaldırıyordu. Ama götürdük oraya beton yığını yaptık, betondan dağlar inşa ettik. Bu vizyonsuzluktur, ben yaptım oldu dur. Bir şehir halkını dâhil etmeden yönetilemez, halkın taleplerine rağmen, halkın isteklerinin haricinde yönetilemez. Yönetir gibi görünür sadece maaşınızı alır, halkın teveccühünü alamasın. Bu yapılar 3-5 yıllık yapılar değildir beyler kentin geleceğidir." dedi. "26 Eylül 2020'de Adıyaman il kongremiz olacak" Gelecek Parti Adıyaman İl Teşkilatı hakkında bilgi veren Bilen "Biz bu şehrin tozunu, toprağını yutmuş eli nasırlı insanlarız. Belli bir hayatımız var ve bunun ötesinde kendi şahsi bir hayalimiz yok. Bu şehrin altı üstü atında olsa yaşayacağım ve göreceğim budur, başka bir hedefimiz de yok zaten. Ancak bu şehirde yaşayan her insanın bedel ödediği gibi bu ülkede yaşayan insanların yüzde yetmişinin bedel ödediği gibi bizde ödedik. Ve bu bedeli ödemişliği azaltabilmek adına geçmişte iyi başlayan ama bugün kötü şekilde neticelenen bir siyasi yapının içerisinde olduk. Gayret gösterdik, mücadele verdik ama oradaki mueses bir feodal siyasi yapıyı kıramadık, itirazlarımız eleştirilerimiz karşılık bulmadı. Ya değerlerimizden, doğrularınızdan vazgeçip biat edecektik ya da siyasetten çekilecektik. Siyasetten çekilmeyi tercih ettik. Ülkeyle ilgili, geleceğimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili kaygılarımız devam ediyor. İyi başlayan ancak kötü giden ve Türkiye'yi ekonomik olarak, adalet olarak, hak ve özgürlükler olarak belli bir çıkmaza götürün bu duruma karşı çıkma ve itiraz etme adına, düzeltmek adına Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde yapılan eleştiri ve itirazlar karşılık bulmadığı gibi, disiplin kuruluna sevk etme süreci ile neticelendi. Hal böyle olunca yeni bir siyasi oluşum ihtiyacı hâsıl oldu. Çünkü bu ülkenin ihtiyacı vardı. Biz de bu süreçte fikirlerimizi söyledik. Genel merkezimizin kararı ile Kurucular kurulunda görev aldım. Türkiye’yi hakkettiği şekilde yönetme iddia ve kabiliyetine sahip kadrolarla temel hak ve özgürlükler, adalet ve ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin tamamını, ümit edilen, hayal edilen, insan onuruna yakışır ve insanın hayatına, yaşamına, hayallerine dokunabilecek şekilde insan onuru üzerine bina edilen, bütün farklılıkları bir tutan ve herkesi eşit gören, şeffaf, denetlenebilir, devletin dini adalettir felsefesi ile adaleti önceleyen, insanımızı alternatifsiz bırakmamak, yanlışa yanlış, doğruya da doğru demek anlayışına sahip yeni bir siyaset yolculuğu başlatarak alternatif siyasi hareket oluşturduk. Türkiye'nin doğusu, batısı güneyi kuzeyi demeden tüm türkiye sathında teşkiletlandık. Adıyaman’da da il kongremizi yapacak seviyeye geldik ve inşallah 26 Eylül 2020 saat 13.00'de de Adıyaman'da 1. Olağan il kongremiz yapacağız. İnşallah ekim ayı içinde de Genel Merkez Büyük Kongremizi yapmayı planlıyoruz." Böylece Gelecek Partisi olarak yapılacak ilk genel seçimlere katılma yasal şartını yerine getirmiş olacağız. Bütün Adıyamanlı hemşerilerimizi hem kongremize hem de Yeniden adil, özgür, şeffaf ve müreffeh Türkiye için Gelecek Partisi çatısı altında birlikte mücadele ederek geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. İfadesini kullandı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
28 Şubat mağdurlarından Zekiye Yağmurcu vefat etti
28 Şubat mağdurlarından Zekiye Yağmurcu vefat etti
Kamu arazilerini sahte evrakla satmak isteyen dolandırıcılara dikkat!
Kamu arazilerini sahte evrakla satmak isteyen dolandırıcılara dikkat!
eşya depolama uluslararası evden eve nakliyat